Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δελτίο Εργασίας Σ.ΕΜΠΟ

ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
ΠΛΟΙΟ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΑΞΙΔΙ ΛΗΞΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΑ
SHIFTING ΑΜΠ. ΚΑΠΑΚΙΑ
SHIFTING ΠΡΟΚ.
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
ΕΜΦΟΡΤΑ KENA
ΠΡΑ ΚΤΟ ΡΕΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ TRANSIT TRANSHIP- MENT ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ-TRANSIT TRANSHIP- MENT ΣΥΝΟΛΟ
LINERFREE OUTLINERFREE OUT LINERFREE OUT 
20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'
ΣΥΝΟΛΟ


ΦΟΡΤΩΣΗ
ΕΜΦΟΡΤΑ KENA
ΠΡΑ ΚΤΟ ΡΕΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΞΑΓ. TRANSIT ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΠΑΝΕΞΑ- ΓΩΓΗ TRANSHIP- MENT ΣΥΝΟΛΟ ISPS Γ/Φ ΣΥΝΟΛΟ ISPS ΠΡΟΚ. ΑΠΟ ΠΟΛΗ Σ.ΕΜΠΟ TRANSHIP- MENT ΣΥΝΟΛΟ
20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'20'40'
ΣΥΝΟΛΟ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΙΜΟ)
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΟ ΡΕΙΟ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ
20'40'ΑΠΟΒ.20ΑΠΟΒ.4020'40'20'40'ΑΠΟΒ.20ΑΠΟΒ.4020'40'


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΑΝΗ (ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΥΡΜΑΤΑ)
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ
20'40'20'40'20'40'20'40'
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΤΩΣΗ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

 
 
[Προαιρετικά]