Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αίτηση

Τονίζεται ότι με αυτήν τη φόρμα, μπορείτε απλά να δημιουργήσετε την αίτηση σε μορφή PDF. Η παραγόμενη αίτηση δεν πρωτοκολλείται.
Θα πρέπει να εκτυπωθεί, να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα της εταιρίας σας, να σκαναριστεί από εσάς και να ανέβει (βλ. Επισύναψη αρχείου) στην online φόρμα, προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

     Αποσφράγιση
     Έλεγχο
     Αποσυσκευασία
     Πλήρωση
     Αυτοκίνητο
     Τρένο
     Πλοίο


    /c/  Διαστάσεις Σημεία-Αριθμοί Περιγραφή Φορτίου Κόλλα Βάρος
10