Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου


  Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.